KFI pályázat

KFI pályázat

sztp.jpg

 

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00212

Vissza nem térítendő támogatás összege: 593.297.569 Ft

Projekt címe: Nemzetközi igényeket kielégítő, környezetbarát víztisztítási módszerek fejlesztése növelt hatékonyságú regenerálható adszorbensek és gyártástechnológia révén

 

A Pureco Kft. által vezetett, a Puraset Kft-t és a Bay Zoltán Nonprofit Kft-t magában foglaló konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében meghirdetett Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című, GINOP PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A támogató döntés alapján a vissza nem térítendő, európai uniós támogatás összege 593,29 millió Ft, mértéke 67,44 %. A projekt célja, hogy a saját gyártástechnológiára és mérési-minősítési eredményekre alapozva, a vízkezelési technológiák piacán értékesíthető, célspecifikus, készülékesített vízkezelő termékcsaládot, valamint regenerálási technológiát és az adszorbens gyártás/felhasználás és regenerálás során keletkező veszélyeshulladékot minimalizáló eljárásokat fejlesszen ki.

A víz és szennyvíztisztítással foglalkozó Pureco Kft. által vezetett konzorcium célja, hogy saját gyártástechnológiára és mérési-minősítési eredményekre alapozva, innovatív anyagkombinációk és gyártástechnológiai fejlesztések eredményeként, a vízkezelési technológiák piacán értékesíthető, új fizikokémiai adszorpciós tulajdonsággal rendelkező, célspecifikus, készülékesített vízkezelő termékcsaládot, valamint regenerálási technológiát és az adszorbens gyártás/felhasználás és regenerálás során keletkező veszélyeshulladékot minimalizáló eljárásokat fejlesszen ki a Puraset Kft és a Bay Zoltán Nonprofit Kft-vel közösen. A partnerek kiegészítik egymást. A PURECO-nál a gyártáshoz, a Puraset-nél az adszorbensfejlesztéshez és a BZN-nél az analitikai vizsgálatokhoz és a labor szintű fejlesztéséhez szükséges kompetenciák vannak leginkább jelen. A Pureco nemzetközi céghálózatán keresztül kialakított kapcsolatrendszerére és a partnerek piaci beágyazottságára támaszkodva a konzorcium a legelőnyösebb pozícióban van ahhoz, hogy a célpiacok szükségleteit felmérje, és olyan termékek kutatásfejlesztését valósítsa meg, amelyekre valós, fizetőképes kereslet van. A projekt legfontosabb elemei az adszorbensfejlesztés kutatási-fejlesztési irányainak meghatározása az új, vízkezelésre alkalmas adszorbensek előállítása, új, a kereskedelemben nem kapható adszorbensek anyagkompozícióinak és gyártástechnológiájának kutatása-fejlesztése és az adszorbens anyagkompozíciók mérési-minősítési rendszerének kidolgozása, az adszorbensek regenerálási technológiáinak kidolgozása, az adszorbensgyártás, illetve a regenerálás során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálására szolgáló technológiák fejlesztése, az adszorbensek tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése, adszorbensek készülékesítése, valamint technológiai adatbank létesítése. Az európai uniós támogatás segítségével a konzorciumi tagok részéről a projektben résztvevő munkatársak bérköltsége, a kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök, valamint külső szakértők díjazása kerül finanszírozásra. A projekt megvalósítási helyszínei Jászfényszaru és Szeged, a projekt 2022. április 1-én indult és várhatóan 2025. március 20-án fejeződik be.