Pureco Egerben

Pureco Egerben

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) éves konferenciája mindig kiemelt esemény, ahol az üzemeltetők, vízipari szereplők közül közel száz résztvevő gyűlik össze, hogy az ágazatot érintő legfontosabb kérdésekről, újdonságokról, kihívásokról egyeztessenek.  Idén négy szakmai előadásunkat fogadták be a szervezők. Így a regenerálható adszorbens alapú víztisztítástól a szennyvíztelepi intenzifikáláson keresztül a gömbgrafitos öntöttvas csövek bemutatásán át a fenntartható fejlődési célok (SDG) felgyorsítását támogató fogyasztóközeli megoldásokig volt alkalmunk tapasztalataink, tudásunk átadására.

Megjelenésünk részletei:

Horváth Bálint ügyvezető és Asztalos Tamás a Tiszamenti Regionális Vízművektől A megfizethetőség meghökkentő példája, számszerűsíthető megtakarítások- regenerálható adszorbensekkel nemcsak az arzénmennyiség tartható határérték alatt című előadásában részletesen ismertette a TRV tiszagyendai vízműtelepén, a meglévő technológiába illesztve beépített arzénmentesítő (AsMET) berendezés, mint mintaprojekt üzemeltetési eredményeit. Az előadás kitért a regenerálható adszorbens alapú arzénmentesítés üzemeltetési tapasztalataira, az AsMET alkalmazásának számszerűsített és szemlélet formáló eredményeire, továbbá az alkalmazás megfizethetőségére és megtérülésére. Ezzel a technológiával ugyanis az egységnyi vízmennyiségre eső alacsony tisztítási költségek az egyszerhasználatos változat töredékei csupán, mérethatékonysággal a fajlagos költségek még kedvezőbbé tehetők._dsc9929.jpg
Horváth Bálint, Asztalos Tamás

Bereczki Anikó a szennyvíztelepek intenzifikálása gravitációs elvű iszapszelekció alkalmazásával témában mutatta be a több hazai és külföldi referenciával rendelkező BIOCOS technológia új generációját, mely anaerob medence térrésszel és InDense hidrociklonnal egészült ki, kihasználva a szelekció valamennyi előnyét. A fejlesztés elsődleges célja az üzemköltségek csökkentése, az üzembiztonság fokozása volt, a létesítmények helyszükségletének csökkentése volt. Az előadásban továbbá bemutatásra került egy külföldi referencia, hagyományos szennyvíztisztító telep, ahol az iszap duzzadási problémák megszüntetését, az elfolyó szennyvíz minőség javulását InDense hidrociklon alkalmazásával érték el.
_dsc9938.jpg
Bereczki Anikó

Keilbach Tamás és Öllős István Eljött a csőcserék ideje – újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült termékkel a hibamentes üzemeltetésért című prezentációjában a magyarországi ivóvízellátásban, elsősorban a városokban a legnagyobb kihívást jelentő rekonstrukciókhoz alkalmazható gömbgrafitos öntöttvas (GÖV) termékeket ismertette, melyek beépítése megoldást jelenthet a vízveszteség, az ivóvízminőség várható romlása, a csővezeték keresztmetszetének szűkülése, valamint a karbantartások és időszerű vezetékcserék elmaradásából fakadó, feltorlódott, extrém mennyiségű feladatok (tervezés és kivitelezés egyaránt) egyidejű megoldására.
kep1.jpg
Keilbach Tamás

Dr. Kovács Károly Alternatív, fogyasztóközeli ivóvíz- és szennyvíztisztítási megoldások és eredményei – üzenetek az ENSZ 2023. évi Vízkonferenciájáról című előadásában az ENSZ konferencián és annak keretében szervezett magyar vonatkozású kísérő rendezvények eredményeit, a meglévő hazai és afrikai víztisztítási tapasztalatok mentén az ENSZ rendezvényen tárgyalt fenntartható és megfizethető megoldásokat mutatta be, melyekkel a hazai vízipar termék-szolgáltatás-technológia készségei sikeresen értékesíthetők és melyek hozzá tud járulni az adott országban élők egészséges életkörülményeinek javításához
_dsc9846.jpg
Dr Kovács Károly PhD (oec)


Nagyon jól sikerült ez a remekül megszervezett szakmai seregszemle, számos eredményes szakmai beszélgetést folytattunk a résztvevőkkel és már készülünk a 2024-es Víziközmű Konferenciára, ahová ismét számos újdonságot bemutató előadással készülünk.