EXPOAPA

EXPOAPA

Pureco jelenlét a nagyszebeni EXPOAPA nemzetközi szakmai kiállításon és konferencián. A Román Vízügyi Szövetség (ARA) által május 23-25. között Nagyszebenben rendezett nemzetközi vízipari seregszemle több ezer szakmai érdeklődőt vonzott. A vízügyi szakemberek, döntéshozók, ágazati szereplők, üzemeltetők, beszállítók részvételével lezajlott eseményen a Pureco Cégcsoport vezetősége, egyben a Hungarian Water Partnership elnöksége és a Pureco Kft. is megjelent.
A háromnapos rendezvényen a Pureco vezetősége számos üzleti tárgyaláson vett részt, bemutatták azon termékeiket, technológiájukat, szolgáltatásaikat, amelyek hatékony választ tudnak adni a térség vízügyi kihívásaira. Kiemelt figyelem övezte a Pureco Cégcsoport által fejlesztett és gyártott, regenerálható
adszorbens alapú arzénmentesítő technológiát, több regionális víziközmű szolgáltatóval folytattak kétoldalú egyeztetéseket a témában.

Az EXPOAPA „Körforgásos Gazdaság” címet viselő, a Nemzetközi Vízügyi Szövetség (IWA) Statisztikai és Gazdasági Munkacsoportja társszervezésében tartott nemzetközi workshopon Dr Kovács Károly PhD (oec), a Pureco ügyvezetője, a HWP elnöke tartott előadást. A vízgazdálkodás és a vízzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztés körforgásos gazdaságba való integrálásának kihívásairól szóló prezentációjában bemutatta a víz körforgásos gazdaságban betöltött szerepét, a hazai Körforgásos Gazdasági Platform eredményeit, az életciklus alapú gazdasági szemlélet körforgásos gazdaság kiépítésében betöltött szerepét, majd jó példákon át szemléltette a víz értékként való kezelésének eredményeit.

Előadásában rámutatott arra, hogy a víz a hatékony éghajlati alkalmazkodás alapja, a körkörös/zöld gazdaság központi eleme. Kiemelte, hogy vizeinket értékként kell kezelnünk, életciklus szemléletű fókusszal újra kell gondolnunk a vízhasználati szokásokat (újrahasznosítás/ vízszegény technológiák/ alternatív vízforrások/tárolás/ vízpiac), meg kell alapozni a digitális vízgazdálkodás lehetőségeit, össze kell hangolni a zöld és a szürke infrastruktúrát. Hangsúlyozta, hogy mindezek elősegítésében a tudásmegosztásnak, mint ez a mostani nemzetközi rendezvény, kiemelt szerepe van.